HİZMETLERİMİZ

Gemi Boşaltma Hizmeti

* Karadan gemiye, gemiden Karaya yükleme ve boşaltma (tahmil-tahliye) Hizmeti

* Dolum sahasına getirilen konteynerlere makine veya makinesiz iç dolum ve boşaltma hizmetlerinin verilmesi.

* Kuru yüklerin (hurda,kağıt, çubuk demir ve sac ürünleri v.b.) gemiden Kamyona veya kamyondan gemiye yükleme ve boşaltma hizmetleri

* Yükün, rıhtım ve geçici depolama yerlerinden veya kara-deniz vasıtasından alınıp, gemi veya bordasına getirilmesi, yüklenmesi, geminin ambar veya güvertesine indirilmesi, yükleme-boşaltma hizmetlerinin verilmesi.